Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunları TBMM gündeminde: Türkiye'de 5 yıldır otomobil kullanılması masada.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının gümrüklerde yaşanan sorunlar ve sıkıntılar, bilet fiyatlarının yüksekliği gibi sorunlarına çözüm arıyor; Otomobillerin Türkiye'de beş yıl süreyle tutulmasına ilişkin yeni soru önergesi TBMM'nin gündemine taşındı.

Saadet partisi istanbul Milletvekili Mustafa Kaya bu konuları bir teklifle Meclis'e taşıdı.
Mustafa Kaya, yurt dışında yaşayan milyonlarca Türk vatandaşının sorunlarına dikkat çekmek amacıyla soru önergesini başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sordu.
Soru önergesi, yabancı araçların Türkiye'de kalma süresinin uzatılması talebinin de aralarında bulunduğu 15 maddeden oluşuyor.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunları TBMM gündeminde

Yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye'ye girerken karşılaştıkları gümrük kuyrukları, yüksek tarifeler ve çeşitli güvenlik sorunları gibi pek çok zorluklar soru önergesinde yer alıyor. Özellikle yaz aylarında yaşanan bu sorunlar vatandaşların sıla özleminin azalmasına olumsuz etki yapıyor.
Sunumda, sınır geçişlerindeki uzun bekleme süreleri ve keyfi uygulamalara çözüm bulmak için ikili anlaşmalar yapılması, uçak bileti fiyatlarında yaşanan artışların önlenmesi, yurt dışında vatandaşların eğitim ve askerlik hizmetleriyle ilgili haklarının iyileştirilmesi gibi pek çok konu gündeme taşındı. Ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye seçimlerine daha aktif katılabilmeleri için yabancı seçim bölgesinin oluşturulması da önergede yer alıyor.
TBMM Başkanlığı'nın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mustafa Kaya'nın gündeme getirdiği bu konuları ilgili komisyonlara iletmesi, hukuki ve idari düzenlemelerle çözüm aranması bekleniyor.
Bu öneriyle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarının çözümüne yönelik somut tedbirlerin alınması bir kez daha Türkiye'nin gündemine geldi.

İşte önergesinin tamamı:
1- Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın karayoluyla Türkiye’ye gelişlerinde ve Türkiye’den dönüş yolculuklarında güzergahtaki ülkelerde karşılaştıkları can ve mal güvenliği sorunları ile uğradıkları haksız muameleler, insan hakları ihlallerini sonlandırmak için bir çalışma var mıdır?

2- Sınır geçişleri olan ülkelerle ikili anlaşmalar yoluyla yaz aylarında gümrük kapılarında gişe ve personel sayısının arttırılmasını sağlanabilmesi için bir girişim yapılacak mıdır?

3- Havayolu taşımacılığında fiyat artışlarının önlenbilmesi için tavan fiyat uygulaması gibi düzenlemeler yapılacak mıdır? AJET seferlerinin yurtdışı işçi seyahatleri için sefer sayısının arttırılması konusunda bir çalışma yapılmakta mıdır?

4- Yurtdışındaki vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda Türkçe’nin seçmeli ikinci ders olarak kabul edilmesi için neler yapılmaktadır?

5- Avrupa ülkelerinde alınan meslek diplomalarının Türkiye’de meslek lisesi diplomasına denk sayılmasına dönük bir adım atılacak mıdır?

6- Çoğunluğu işçi olan vatandaşlarımız için bedelli askerlik ücretinin daha makul seviyelerde tutulması için bir çalışma düşünülmekte midir?

7- Anavatana kesin dönüş kararı alan vatandaşlarımızın motorlu araçlarını gümrük, KDV ve ÖTV vergilerinin kaldırılması veya asgari düzeye çekilmesi konusunda bir çalışma olacak mıdır?

8- Bu vatandaşlarımızın araçlarını en az 5 yıl giriş/çıkış zorunluluğu olmadan ülkemizde bırakabilmesi için bir yasal düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

9- Yurtdışı borçlanma ile emekli olan kişilerin tam zamanlı çalışma hakkına sahip olması için yapılmış planlanan düzenlemeler var mıdır, varsa bunlar nelerdir?

10- Yurtdışında kullanılan oyların seçim sonuçlarına doğrudan etki ettiği gerçeği ortadadır. Vatandaşlarımızın sorunlarını doğrudan ülke gündemine taşımalı bu anlamda önemlidir. Bu bağlamda yurt dışı seçim çevresi oluşturulmasına dair bir çalışma var mıdır?

11- Sayıları neredeyse ülke nüfusunun yüzde 10’una denk gelen yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın her türlü sorun ve işlemlerinin verimli, hızlı ve doğru bir şekilde çözüme kavuşturulması için “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Bakanlığı” kurulması talebi hakkında neler düşünüyorsunuz?

12- Almanya’dan kesin dönüş yapan vatandaşlarımızın çalıştıkları işyerlerinde kesilen primlerinin iadesi için herhangi bir girişim başlatmayı hedefliyor musunuz? AB ülkelerinde yıllarca çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönen vatandaşlarımızın 1970 yılında imzalanan katma protokole rağmen işverenlerinden kesilen primlerini geri alamamalarının sebepleri nelerdir?

13- Mavi Kartlı vatandaşlarımızın Türkiye’deki diğer vatandaşlarımız gibi seçme ve seçilme hakkına sahip olmalarını sağlaması yönünde talepler vardır. Bu gelen talepler ile ilgili bir hazırlık yapılacak mıdır?

14- Otomatik Finansal Bilgi Paylaşımı Sözleşmesi ileri düzeyde mağduriyetler oluşturmaya başlamıştır. Finansal verilerin gizlilik ve güvenliğini sağlamak adına alınacak önlemler nelerdir?

15- Vatandaşlarımızın pasaport harçları ve resmi evrak ücretlerinin makul seviyede olması için planlanan herhangi bir önlem mevcut mudur? Konsolosluklarda sunulan danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi düşünülmekte midir? İlgili iş ve işlemlerde yeterli olmayan konsolosluk görevli sayılarının arttırılması konusunda herhangi bir çalışmanız var mıdır?

Mustafa KAYA

İstanbul Milletvekili

 

 Haber:Silayolu.com