Silayolu.com ekibi olarak yıllardır sosyal medya hesaplarımızdan gerek yabancı plakalı araçlar hakkında gerekse gümrük mevzuatı ile ilgili konularda yüzbinlerce vatandaşımıza gönüllü hizmet vererek yardımcı olduk ve olmaya devam ediyoruz.

Babası A.Ş. ile birlikte yabancı plakalı bir aracı Türkiye'ye getirmek isteyen E.Ş.,Silayolu.com editörü İbrahim Yırtmaz ile irtibata geçerek ' babasının uzun yıllardır Türkiye'de ikâmet ettiğini bununla birlikte Kosava'da da ikâmeti olduğunu ve aynı zamanda bu ülkeden emekli olduğu için yabancı plakalı bir aracı Türkiye'ye getirme ' konusunda yardım talebinde bulundu.

Emsal niteliğindeki bu olayı okurlarımıza aktarmadan önce
"Kimler yabancı plakalı aracı Türkiye'ye giriş yapabilir?'  sorusuna cevap vermek yerinde olacaktır.

Hali hazırda güncel mevzuatta,  yabancı plakalı bir aracın Türkiye'ye getirilebiomesi için iki şartın aynı anda yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlardan birincisi aracı Türkiye'ye giriş yapacak kişinin asaleten veya vekâleten olsun yurt dışında ikâmeti olması, ikinci şart ise gurbetçi vatandaşlarımızın adeta kabusu olan ve Türkiye'ye her araç girişi yapılmak istenildiğinde yerine getirilmesi gereken, kişinin aracı ile Türkiye'ye giriş yapacağı tarih baz alınarak geriye doğru son bir yıl içerisinde toplamda en az 185 gün yurt dışında bulunması şartıdır.

Bu şartları sağlayan T.C. Vatandaşları ve Mavi Kart sahibi yabancı vatandaşlar 730 güne kadar yabancı plakalı bir aracı Türkiye'ye giriş yapabilirler. Yeni düzenlemede ise  yurt dışından emekli olan vatandaşlar, gerekli belgeleri zamanında gümrüğe bildirdikleri taktirde artı bir 730 gün daha süre alabilmektedirler.

Fakat aynı anda yerine getirilmesi gereken bu iki şarttan biri olan 'Son bir yıl içerisinde toplamda en az 185 gün yurt dışında bulunma' şartı konusunda yurt dışından emekli olan tüm vatandaşlar için iki noktada kolaylık sağlanmaktadır

Bunlardan birincisi araçkarına verilen sürenin tamamını kullanmadan taşıtıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkan emeklilerin, izin süresi içinde olmak koşuluyla, izinden kalan sürelerini kullanmak üzere taşıtıyla yeniden Türkiye Gümrük Bölgesine girişlerinde 185 gün koşulu aranmadığıdır.

İkincisi ise yurt dışından emekli olan vatandaşların ' yurt dışında emekli olduktan sonra emekli olarak getirecekleri ilk araç için 185 gün şartı aranmamasıdır.

Bu ikinci istisnai duruma binaen oğul E.Ş.: " Bursa'da gümrük müdürlüğüne baş vurduklarını fakat memurun kendilerine babanın uzun yıllardır Türkiye'de yaşadığı için yabancı plakalı bir aracı Türkiye'ye getiremeyeceği, getirebilmesi için son bir yıl içinde toplamda en az 185 gün yurt dışında bulunması gerektiği" söylendiğini aktardı.

 

 

185 gün şartı gurbetçi vatandaşlarımızı mağdur etmeye devam ediyor

Türkiye'ye yabancı plakalı araç ile giriş yapmak isteyen, yurt dışı ikâmeti olan vatandaşların;  her seferinde yerine getirmesi gereken en önemli şart olan "Son bir yıl içerisinde toplamda en az 185 gün bulunma" şartı gurbetçi vatandaşlarımızı mağdur etmeye devam ediyor.Her yıl gümrük kapılarında onlarca hatta yüzlerce gurbetçi vatandaşımızın mağdur olduğu,  iktidarda olan Ak Partili yetkililerinin 2023 genel seçimlerinde verdikleri ' 185 gün şartını 30 güne indireceğiz' vaadinin biran önce hayata geçirilmesi gerektiği, gurbetçi vatandaşlarımız tarafından tepkili bir şeilde sosyal medya hesaplarımız üzerinden Silayolu.com'a iletilmeye devam etmektedir.

 

 

Emeklilik belgesinin Apostili,Türkçe'ye tercümesi ve konsolosluk onayı şart

Editörümüz İbrahim Yırtmaz, E.Ş.ye "Babasının Kosova'da da ikâmeti olduğunu ve emekli olduktan sonra Türkiye'ye hiç araç girişi yapmadıği için mevzuata göre kullanılmamış bir hak olduğu için sorunsuz bir şekilde yabancı plakalı bir aracı 2+2 yıl süreliğine Türkiye'ye giriş yapabileceği"  konusunda kendisini bilgilendirdikten sonra baba ve oğul, Kosova'ya giderek  emeklilik belgesini İçişleri Bakanlığı'ndan Apostil yaptırdıktan sonra yeminli tercüman tarafından Türkçe'ye çevirilen belge ile T.C  konsolosluğundan onaylatarak yabancı plakalı bir araç satın alarak Türkiye'ye doğru yola çıktı.

 

 

Emsal bir olay

Araç sahibinin uzun yıllardır Türkiye'de ikâmet etmesi dolayısıyla daha önce örneğine rastlanılmayan bu olay, yurt dışından emekli olmuş olan diğer gurbetçi vatandaşlarımıza da örnek teşkil edecek şekilde cereyan etti. Bulgaristan'dan Türkiye'ye açılan Edirne Kapıkule Sınır Kapıs'ından giriş yapmak isteyen baba oğul, evrakları gümrük memuruna teslim ettiklerinde memur tarafından kendilerine " bu araç ile giriş yapamayacakları" söylendi. Muhtemelen mevzuata hakim olmayan memur sonrasında bir üst yetkiliye danıştıktan  yaklaşık 1 saat sonra araç girişne onay verdi.

Kapı Kule Sınır Kapısı'nda araca sigorta yapıldıktan sonra gümrük kapısından Türkiye'ye giriş yaparak memleketlerine ulaşan baba ve oğul; " Bu süreçte kendilerine bilgi ve tecrübe konusunda yardımcı olan ve süreci sonuna kadar takip eden başta Silayolu.com editörü İbrahim Yırtmaz'a ve konu ile İbrahim bey vesilesi yakından ilgilenen Ak Parti İstanbul millet vekili Oğuz Üçüncü bey ve danışmanına minnettar olduklarını, bu olayın gurbetçi vatandaşlarımıza örnek teşkil etmesi adına yaşadıklarını Silayolu.com'a anlattığını" söyledi.

Haber: Silayolu.com İbrahim Yırtmaz

Silayolu.com internet sitesinde paylaşılan haberlerin, kaynak linki verilmeden başka platformlarda paylaşılmasının veya video habercilikte kullanılmasının hukuki bir suç olduğunu hatırlatır! Bu uyarıyı dikkate almayan kişi ve kurumlar hakkında hukuki süreç başlatılacağını ifade etmek isteriz.